"Dacă te molipseşti de vreo boală, nu te deznădăjdui şi nu te împuţina cu duhul; ci mulţumeşte-I lui Dumnezeu, că El Se îngrijeşte ca prin această boală să-ţi facă un bine." (Avva Isaia Pustnicul)

Rugăciune la caz de boală

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele şi ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică, stinge-mi focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala şi cu milostivirea Ta ridică-mă din patul durerii întru slava numelui Tău. Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: